THÔNG BÁO TRA CỨU KẾT QUẢ ĐIỂM THI J-CERT THÁNG 5/2018 BẰNG TIẾNG NHẬT
  • Cập nhật : 19/06/2018
  • Lượt xem : 46346

THÔNG BÁO TRA CỨU KẾT QUẢ ĐIỂM THI J-CERT THÁNG 5/2018 BẰNG TIẾNG NHẬT

HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO TRA CỨU KẾT QUẢ ĐIỂM THI J-CERT THÁNG 5/2018 BẰNG TIẾNG NHẬT

Hướng dẫn tra cứu điểm thi bằng tiếng Nhật: 

Các bạn vào link trang web: http://diemthi.j-cert.vn/timkiemdiemthitiengnhat để tra cứu điểm thi sẽ xuất hiện các trường:

試験を選ぶ : Chọn đợt thi 

受験者コード : Các bạn nhập số báo danh của mình vào trên tờ phiếu dự thi

パスワード : Các bạn nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của mình vào, Sau đó chọn mục  求める kết quả sẽ được hiển thị như bảng dưới đây: 

 

受験者コード 名前 生年月日 性別 身分証明書 文字.語彙。文法 読解 社会。文化 総合点 正解率 調子
84000200xxx NGUYEN THI HUYEN TRANG 1996/04/13 001196003xxx 62 47 67 176 88 合格

 

 

Trân trọng thông báo!