THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT NĂM 2019
  • Cập nhật : 05/12/2018
  • Lượt xem : 46346

THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT NĂM 2019

HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT NĂM 2019
LỊCH THI J – CERT NĂM 2019
NGÀY THI HẠN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI KẾT QUẢ
ĐỢT 1 03/03/2019 15/02/2019 Cấp độ B: Sơ cấp, chuẩn trung cấp Sau 10 – 13 ngày sẽ có Thông báo đỗ. Sau 28 – 35 ngày sẽ nhận được chứng chỉ gốc.
ĐỢT 2 19/05/2019 06/05/2019 Cấp độ B: Sơ cấp, chuẩn trung cấp                              Cấp độ A: Trung cấp, chuẩn cao cấp, cao cấp
ĐỢT 3 01/09/2019 15/08/2019 Cấp độ B: Sơ cấp, chuẩn trung cấp
ĐỢT 4 10/11/2019 11/10/2019 Cấp độ B: Sơ cấp, chuẩn trung cấp                              Cấp độ A: Trung cấp, chuẩn cao cấp, cao cấp
Lưu ý:
* Cấp độ B: Sơ cấp, chuẩn trung cấp ( Tương đương với N5, N4 ).
* Cấp độ A: Trung cấp, chuẩn cao cấp, cao cấp ( Tương đương với N3, N2, N1 ).