THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT KỲ THÁNG 5 NĂM 2020
  • Cập nhật : 16/04/2020
  • Lượt xem : 46346

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT KỲ THÁNG 5 NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT KỲ THI NGÀY 17/05/2020
Văn phòng J-CERT xin thông báo, do ảnh hưởng của dịch Viêm Phổi Cấp, dự kiến ngày 22/04/2020 các đơn vị, công ty mới hoạt động trở lại sau thời hạn cách ly xác hội.
Vì vậy, hạn đăng ký thi sẽ được chuyển từ ngày 16/04/2020 sang ngày 30/04/2020.
Văn phòng J-CERT Thông báo để các đơn vị, học sinh nắm được lịch đăng ký

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0247 306 8383