THÔNG BÁO ĐÃ CÓ “KẾT QUẢ” ĐIỂM THI J-CERT KỲ THI THÁNG 5/2018
  • Cập nhật : 07/06/2018
  • Lượt xem : 46346

THÔNG BÁO ĐÃ CÓ “KẾT QUẢ” ĐIỂM THI J-CERT KỲ THI THÁNG 5/2018

HỘI ĐỒNG THI J-CERT THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI J-CERT CỦA KỲ THI THÁNG 5/2018 

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi: Các bạn vào mục tra cứu điểm thi, kết quả sẽ hiện 2 trường: 

1.Id  User login: dùng số báo danh trên phần phiếu dự thi của mình gõ vào 

2.Chứng minh thư nhân dân : dùng số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước gõ vào, rồi nhấp chuột vào mục tìm kiếm bên dưới. Kết quả thi sẽ hiển thị ra như sau: Họ tên, Môn 1, 2,3 và Tổng điểm

>> Kết quả tra cứu đạt (ĐỖ) tính theo mức điểm như sau:

 * Đối với cấp độ B:

Tổng điểm từ: 60 – 69% đạt sơ cấp (tương đương N5)

Tổng điểm từ: 70 – 100 % đạt chuẩn trung cấp (tương đương N4)

* Đối với cấp độ A:

Tổng điểm từ: 60 -69 % đạt cao cấp (tương đương N3)

Tổng điểm từ: 70 – 79 % đạt chuẩn cao cấp (tương đương N2)

Tổng điểm từ: 80 – 100 % đạt trung cấp (tương đương N1)