THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI J-CERT TỪ NGÀY 17/5/2020 SANG NGÀY 7/6/2020
  • Cập nhật : 29/04/2020
  • Lượt xem : 46346

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI J-CERT TỪ NGÀY 17/5/2020 SANG NGÀY 7/6/2020

Văn phòng J-CERT Việt Nam xin thông báo, do diễn biến của dịch COVID 19 vẫn đang diễn ra phức tạp, Hạn xét hồ sơ du học kỳ tháng 10 năm 2020 phía cục XNC Nhật bản sẽ được kéo dài hơn vì vậy để đảm bảo tiến độ kỳ thi sẽ được tổ chức, kỳ thi ngày 17/5/2020 sẽ chính thức lùi sang ngày 07/06/2020
Cấp độ đăng ký: chỉ có cấp độ B (trương đương N4 và N5)
Hạn đăng ký chính thức: 18/05/2020
Văn phòng J-CERT Thông báo để các đơn vị, học sinh nắm được lịch đăng ký
Liên hệ: 0247 306 8383