THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI J-CERT TỪ NGÀY 1/5/2022 SANG NGÀY 15/5/2022
  • Cập nhật : 19/04/2022
  • Lượt xem : 46346

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI J-CERT TỪ NGÀY 1/5/2022 SANG NGÀY 15/5/2022

Văn phòng J-CERT Việt Nam xin thông báo kỳ thi ngày 1/5/2022 sẽ chính thức lùi sang ngày 15/05/2022;
Cấp độ đăng ký:
+ Cấp độ A : Trung cấp, chuẩn cao cấp, cao cấp (Tương đương với N3, N2, N1)
+ Cấp độ B: Sơ cấp, chuẩn trung cấp (Tương đương với N5, N4)
Hạn đăng ký chính thức: 25/04/2022
Văn phòng J-CERT Thông báo để các đơn vị, học sinh nắm được lịch đăng ký
Liên hệ: 098.111.1818