Tài liệu ôn tập

Tài liệu ôn tập

MATERIAL

Giới thiệu tài liệu ôn thi J-CERT
Giới thiệu về lễ nghĩa, văn hóa trong cuộc sống và trong công việc trong các kỳ thi J-CERT

>> Xem chi tiết

Thử sức đề thi thử J-CERT Online
Thông qua việc tiến hành thi thử các đè thi có thể nắm được tiến trình, phạm vi của kỳ thi

>> Xem chi tiết

Tải đề thi của các kỳ trước
Thông qua các đề thi thật của các kỳ trước có thể ôn tập và chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi thật sắp tới

>> Xem chi tiết