Nội dung và trình độ thi
  • Cập nhật : 28/02/2018
  • Lượt xem : 46346

Nội dung và trình độ thi

Phân loại các cấp độ của kỳ thi J-Cert

Cấp độ B
Cấp độ A
Sơ cấp
Chuẩn trung cấp
Trung cấp Chuẩn cao cấp Cao cấp

※ Kỳ thi J-Cert phân thành cấp độ A và cấp độ B, trong đó:
+ Cấp độ B phân thành Sơ cấp và Chuẩn trung cấp.
+ Cấp độ A phân thành Trung cấp, Chuẩn cao cấp và Cao cấp.
Phạm vi phân loại cấp độ A, B dựa theo kết quả thi. Nội dung thi bao gồm 3 phần: Chữ Hán, Ngữ pháp, Từ vựng; Nghe; và Đọc hiểu, Văn hóa xã hội.

Sắp xếp thời gian kỳ thi J-Cert

* Kỳ thi J-Cert hàng năm có 4 đợt thi vào Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 3, tháng 5, tháng 9, tháng 11. Trong đó tháng 3 và tháng 9 chỉ tiến hành thi cấp độ B, tháng 5 và tháng 11 thi tất cả các cấp.
So sánh kỳ thi J-Cert với kỳ thi JLPT