Điệu nhảy hÓt nhất Vịnh Bắc Bộ ” TOKYO BON “
  • Cập nhật : 20/06/2018
  • Lượt xem : 46346

Điệu nhảy hÓt nhất Vịnh Bắc Bộ ” TOKYO BON “

Ohayo Japanese

Dance cover 😀 #OhayoJapan2000 bộ đề thi thử JLPT 2018Link: https://goo.gl/fHZfHD——-❤️ Ohayo Japan – Xin chào Nhật Bản

Người đăng: Ohayo Japan vào 30 Tháng 5 2018