TIN TỨC

THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT THÁNG 3/2019
09/01/2019 - 5965 lượt xem
Hội đồng thi J-Cert Việt Nam trân trọng thông báo lịch thi J-CERT tháng 03/2019 - NGÀY THI: 03/03/2019 - HẾT HẠN ĐĂNG ...

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT NĂM 2019
05/12/2018 - 5965 lượt xem
HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT NĂM 2019 LỊCH THI J - CERT NĂM 2019 NGÀY THI HẠN ...

Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI J-CERT KỲ THI THÁNG 11/2018
23/11/2018 - 5965 lượt xem
HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI J-CERT THÁNG 11/2018 ĐỂ TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ ...

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT THÁNG 11/2018
25/09/2018 - 5965 lượt xem
Hội đồng thi J-Cert Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Công Ty lịch thi J-CERT tháng 11/2018 - Ngày ...

Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI J-CERT KỲ THI THÁNG 9/2018
25/09/2018 - 5965 lượt xem
HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI J-CERT THÁNG 9/2018 ĐỂ TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ ...

Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI J-CERT KỲ THI THÁNG 9/2018
17/09/2018 - 5965 lượt xem
HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI J-CERT THÁNG 9/2018 ĐỂ TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ ...

Chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI J-CERT KỲ THI THÁNG 9/2018
20/08/2018 - 5965 lượt xem
Hội đồng thi J-Cert trân trọng thông báo tới Quý Công Ty lịch thi J-CERT tháng 9/2018 - NGÀY THI: 09/09/2018 (Ngày thi ...

Chi tiết

HỘI ĐỒNG THI J-CERT VIỆT NAM THÔNG BÁO GẤP VỀ SỰ THAY ĐỔI  LỊCH THI THÁNG 9/2018
13/08/2018 - 5965 lượt xem
LỊCH THI THÁNG 9/2018 Hội đồng thi J-Cert trân trọng thông báo tới Quý Công Ty lịch thi J-CERT tháng 9/2018 - ...

Chi tiết

THÔNG BÁO gấp thay đổi LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT THÁNG 9/2018
30/07/2018 - 5965 lượt xem
LỊCH THI THÁNG 9/2018 Hội đồng thi J-Cert trân trọng thông báo tới Quý Công Ty lịch thi J-CERT tháng 9/2018 - ...

Chi tiết

THÔNG BÁO: THỜI GIAN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CỦA KỲ THI ĐÁNH GIA NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT KỲ THÁNG 09/2018.
20/07/2018 - 5965 lượt xem
1. Lịch  thi J-cert lần 03 năm 2018: - Ngày thi: 30/09/2018 - Thời hạn nộp đơn đăng ký: Đến 31/08/2018. - Cấp độ thi: Cấp độ B: ...

Chi tiết