THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ CÁCH THỨC TRA CỨU KẾT QUẢ
18/11/2022 - 5965 lượt xem
CÁCH THỨC TRA CỨU KẾT QUẢ THI J-CERT Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Nhật J-Cert thông báo: Như đã ...

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ HỘI ĐỒNG THI TẠI HỒ CHÍ MINH KỲ THI THÁNG 11 NĂM 2022
18/10/2022 - 5965 lượt xem
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật J-CERT Kỳ tháng 11/2022 tại Việt Nam. Thông báo chính thức tuyển sinh ...

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT THÁNG 11 NĂM 2022
19/09/2022 - 5965 lượt xem
Hội đồng thi năng lực tiếng Nhật J-cert Việt Nam trân trọng thông báo tới quý công ty lịch thi ...

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐGNL TIẾNG NHẬT J-CERT THÁNG 9 NĂM 2022
13/08/2022 - 5965 lượt xem
Kính gửi: Quý công ty! Hội đồng thi năng lực tiếng Nhật J-cert Việt Nam trân trọng thông báo tới quý ...

Chi tiết

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI J-CERT TỪ NGÀY 1/5/2022 SANG NGÀY 15/5/2022
19/04/2022 - 5965 lượt xem
Văn phòng J-CERT Việt Nam xin thông báo kỳ thi ngày 1/5/2022 sẽ chính thức lùi sang ngày 15/05/2022; Cấp độ ...

Chi tiết

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT THÁNG 5 NĂM 2022
08/04/2022 - 5965 lượt xem
Hội đồng thi năng lực tiếng Nhật J-cert Việt Nam trân trọng thông báo tới quý công ty lịch thi ...

Chi tiết

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT THÁNG 3 NĂM 2020
11/01/2021 - 5965 lượt xem
  LỊCH THI J-CERT THÁNG 03/2021 Hội đồng thi J-CERT Việt Nam trân trọng thông báo lịch thi J-CERT tháng 03/2021 – NGÀY THI: 07/03/2021 – HẾT HẠN ĐĂNG KÝ: 05/02/2021 – Các cấp độ thi bao gồm: + CẤP ...

Chi tiết

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI NGÀY THI J-CERT TỪ NGÀY 17/5/2020 SANG NGÀY 7/6/2020
29/04/2020 - 5965 lượt xem
Văn phòng J-CERT Việt Nam xin thông báo, do diễn biến của dịch COVID 19 vẫn đang diễn ra phức ...

Chi tiết

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT KỲ THÁNG 5 NĂM 2020
16/04/2020 - 5965 lượt xem
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J-CERT KỲ THI NGÀY 17/05/2020 Văn ...

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI J-CERT THÁNG 05 NĂM 2020
16/03/2020 - 5965 lượt xem
Hội đồng thi J-CERT Việt Nam trân trọng thông báo lịch thi J-CERT tháng 05/2020 – NGÀY THI: 17/05/2020 – HẾT HẠN ĐĂNG KÝ: 16/04/2020 – Các cấp độ thi bao gồm: + CẤP ...

Chi tiết