Ban tổ chức J-Cert
  • Cập nhật : 28/02/2018
  • Lượt xem : 46346

Ban tổ chức J-Cert

Tên cơ quan            
Ủy ban kiểm định năng lực Nhật ngữ
Cơ quan phát triển nhân tài quốc tế Pháp nhân tập đoàn tài chính công.
Ngày chứng thực Năm 2011
Đơn vị chủ quản cấp trên Nội các chính phủ Nhật
Địa chỉ trụ sở
3F, Aios Nagatacho, 2-17-17, Chiyada – Ku, Tokyo, Japan.
FAX. 03-6779-4166 E-Mail. office@nihon-ken.com.URL. http://www.nihon-ken.com
Giám đốc Zenzo Handa
Ủy viên trưởng
Ichiji Ishii(MBA)
Cựu thượng nghị sỹ, quan chính ngoại vụ
Nguyên đại sứ đặc mệnh Nhật Bản
Giảng viên tiếng Nhật, đại học Oregon State.
Nội dung nghiệp vụ
Đối tượng là người nước ngoài, tiến hành các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật ở các cấp độ.
Đồng thời thông qua việc xuất bản phát hành các sách giáo trình tương ứng với cuộc thi, để nâng cao hơn nữa năng lực tiếng Nhật của các thí sinh.
Mục đích
Nâng cao hơn nữa năng lực nghề nghiệp của người nước ngoài, tăng cường và cải thiện chỉ số hạnh phúc của toàn bộ xã hội và xúc tiến các hoạt động bình ổn, an sinh
xã hội.
Lĩnh vực hoạt động Giáo dục xã hội, an toàn địa phương, nhân quyền và hòa bình, hỗ trợ giao lưu quốc tế, giáo dục trẻ em, chấn hưng kinh tế, công việc, viện trợ NPO ….